Grafiske Organizere – Et forskningsprojekt

The E.G.O. Project (Electronic Graphic Organizers)

Jeg elsker mit mind map program Mind Manager fra mindjet.com men jeg tænker stadig, at der på et tidpunkt må komme et endnu bedre program.

Især er det mind managers evne til at vise og behandle tegninger som en del af præsentationen som jeg synes er meget mangelfuld.

Det giver noget ekstra til et mind map, hvis man tager sig tid til at lave de tegninger, der kobler informationer og koncepter til visuelle og sproglige præsentationer.

Nu vil det såkaldte Electronic Graphic Organizers Project skabe et overblik over udbuddet af denne slags værktøjer på nettet.

På bloggen der følger projektet kan man læse følgende:

The EGO project blog is a communication venue for the research into Electronic Graphic Organizers. It will be used to provide a place for collecting the names of various software packages and then have users provide input into their applications.

The E.G.O. Project (Electronic Graphic Organizers)

Jeg håber de finder frem til noget der er endnu bedre end mind manager. Eller inspirerer til ny udvikling.

– Jens Poder

technorati tags:

Advertisements

July 5, 2006 at 6:53 am 1 comment

Vil du det nok? Om Strategi: OverWhelming Force

Often we fail to achieve goals quickly because deep down we feel the price is too high, but we don’t want to accept that. So we try to cheat by undercommitting resources, hoping the goal can be achieved with far less effort. In a handful of situations, we get lucky and achieve the goal more cheaply. But in most situations, we waste tremendous time and energy pursuing goals that never get achieved.

Overwhelming Force

En af mine yndlingsbloggere Steve Pavlina har dette slående citat om strategi om det at sætte mål for sig selv og sin organisation.

Ofte, i privatlivet eller arbejdslivet, vil man gerne opnå et mål, men synes ubevidst at prisen for at opnå målet er for stort.

Vejen frem skriver Pavlina, er at tænke hvad skulle der til hvis jeg med hurtig og brutal force ville implementere og gennemføre dette mål. Dette vil skabe en god basis for at vurdere om resultatet lever mål med indsatsen.

På denne måde får man en værktøj til at vurdere sine mål, og ikke blive offer for målbullimi, hvor mængden af mål simpelthen bliver for stor til at man kan bære det.

– Jens Poder


technorati tags:, ,

Blogged with Flock

June 30, 2006 at 9:50 am Leave a comment


Categories

Feeds